Транспорт

You are currently viewing Транспорт

Секторот за транспорт, обезбедува трансфери со возила од најразличен капацитет, со професионални лиценцирани возачи. Возилата се нови, удобни, безбедни, опремени со клима     уреди,   голем багажен простор, видео/аудио опрема, исто така сите се лиценцирани со лиценци за превоз на патници.

 Располагаме со следниве патнички возила :

  • MERCEDES SPRINTER  (20 + 1 патници)
  • FORD TRANSIT (8 + 1 патници)